Start | Älvsborg | Bohuslän-Dalsland | Skaraborg | Göteborg | Aktuellt!

Asperger i Älvsborg

Resurser i Älvsborg, för ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom, högfungerande autism och NPF

Trestadsområdet med Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan, ligger i Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Därför hittar du info om Uddevalla på Bohuslän-Dalsland.


Sjukvård och habilitering

Psykiatriska öppenvårdsmottagninar för vuxna - Hela NU-sjukvården.

Vuxenpsykiatriska klinikerna – Borås, Skene, Alingsås, Mark, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda och Lerum. Neuropsykiatrisk utredningsenhet finns, se "Övriga verksamheter" i menyn.

Neuropsykiatriskt team Kungälv – Utreder vuxna. Upptagningsområdet omfattar kommuner kring Kungälv, bl.a. Ale.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP) - Hela NU-sjukvården.

Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik – Borås, Skene, Alingsås och Lerum.

Vuxenhabiliteringen Vänersborg, Mariedal

Barn- och ungdomshabiliteringen Vänersborg, Mariedal

Habilitering för vuxna och barn/ungdomar i södra Älvsborg, Alingsås och Borås


Kommuner

Ale: Handikapp, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, med info om personligt ombud och träffpunkten Treklövern & Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Alingsås: Funktionsnedsättning, handikapp & beskrivning av alla olika dagliga verksamheter inom kommunen

Bollebygd: Stöd vid funktionshinder

Borås: Funktionshinder & Socialpsykiatri med info om boenden, boendestöd och personligt ombud

Herrljunga: Handikappomsorg

Lerum: Psykiskt funktionshinder

Lilla Edet: Leva med funtionshinder i lilla Edet

Mark: Funktionshinder & Socialpsykiatri där du hittar info om boendestöd och personligt ombud

Svenljunga: Stöd vid funktionsnedsättning

Tranemo: Funktionsnedsättning

Trollhättan: Funktionsnedsättning LSS/SoL & Personligt ombud

Ulricehamn: Funktionsnedsättning

Vårgårda: Funktionsnedsättning

Vänersborg: Omsorg om funktionshindrade


Skolor

Särvux Borås – Vuxenutbildning för personer med inlärningsproblem.

Ekåsa internatskola (Björboholm, Gråbo, Lerums kommun) – Högstadieskola för elever med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom)

Fristads folkhögskola – Folkhögskola med specialanpassad kurs för personer inom autismspektrum


Boenden

Solhaga by – Solhagagruppen har gått samman med Nytida. Vuxna + ungdomar. Autismtillstånd. LSS.

Höglunda psykiatri HVB – Behandlingshem för personer med autism och psykiatriska diagnoser.

Arken HVB Långared Ungdom – Behandlingshem med kompetens inom neuropsykiatri, målgruppen är ungdomar med social problematik.

Vintergatan – Ungdomsboende med egen lägenhet i Alingsås för personer i åldern 17-25.

Autismgruppen Äspered, Borås – Korttidsboende och Daglig verksamhet. TEACCH och antroposofi.

Skogsfamiljen och Skogskollektivet (Borås) – Två mindre behandlingshem för psykisk och social rehabilitering.

Trollhättans kommunala boenden för funktionshindrade – Info om alla kommunala boenden för funktionshindrade.

Lerums kommunala boenden: servicebostäder & gruppbostäder.

Ale kommuns bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Svenljungas kommunala boenden för funktionshindrade – Klicka på boendena till vänster i menyn för att se info om vart och ett.


Boende med skola

Brovalvet – Grundskola och behandlingshem beläget i Svenljunga, inriktat på barn med Aspergers syndrom och ADHD. Observera att verksamhetens arbetssätt vilar på en psykodynamisk grundsyn med bas i objektrelationsteorin och ett systemteorietiskt synsätt.

Skogsbrynet HVB och Skola (Mark) – För pojkar och flick i åldern 13-20 år med olika diagnoser, bland annat asperger.

Bräcke diakoni, Lerum och Alingsås (bl.a.) – Driver träningsboende, kortidsboende, LSS-boende. För barn, ungdomar och vuxna.


Föreningar

Compassen – Förening i Västra Götaland som som vänder sig till personer med asperger, tourettes och ADHD. Håller till i Göteborg och Lidköping (inte alltför långt bort från älvsborgare).

Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland Söder

Autism- och Aspergerföreningen Fyrbodal – Bl.a. kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Ale omfattas.

Attention Borås – Scrolla ned på sidan, kontaktperson finnes.


Bloggar och artiklar

Asperger syndrom: Upplevelsen av att få diagnos som vuxen – Uppsats vid Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap


Övrigt

Asperger i andra svenska län


Tipsa gärna oss på Andet (info@andet.se) om länkar.

Om vi länkar till er, så länka gärna till oss. Exempel på kod:
<a href="http://asperger-vg.se/alvsborg.htm">Asperger och autism i Älvsborg</a>


Uppdaterad: 2019-02-15
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom