Start | Älvsborg | Bohuslän-Dalsland | Skaraborg | Göteborg | Aktuellt!

Asperger i Bohuslän-Dalsland

Resurser i Bohuslän-Dalsland, för ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom, högfungerande autism och NPF

Trestadsområdet med Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan, ligger i Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Därför hittar du info om Trollhättan och Vänersborg på Älvsborg.


Sjukvård och habilitering

Neuropsykiatriska utredningsenheten, Uddevalla (vuxna) – Läkarremiss krävs. Vid mottagningen finns: Läkare, sjuksköterska, sekreterare, psykolog, kurator, arbetsterapeut.

Neuropsykiatriskt team Kungälv – Utreder vuxna. Upptagningsområde: Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörns samt Kärra-Rödbo.

Psykiatriska öppenvårdsmottagninar för vuxna - Hela NU-sjukvården.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP) - Hela NU-sjukvården.

Barn- och ungdomspsykiatri Kungälvs sjukhus med mottagningar i Ale, Kungälv, Stenungsund (med Tjörn).

Vuxenhabiliteringen Uddevalla, Rosenhäll

Evidens AB - Stor verksamhet i Lysekil.


Kommuner

Bengtsfors: Funktionsnedsättning

Dals-Ed: Funktionsnedsättning

Färgelanda: Funktionsnedsättning & Personligt ombud

Kungälv: Stöd till människor med funktionsnedsättning

Lysekil: Funktionsnedsättning (LSS/SoL)

Mellerud: Stöd och service - personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Munkedal: Särskild handikappomsorg - LSS (navigera genom menyn till vänster). Boendestöd, dagverksamhet/sysselsättning och gruppboende.

Orust: Handikappomsorgen

Sotenäs: Funktionsnedsättning – Du hittar mer intressant under de andra rubrikerna i vänstermenyn, t.ex. boendestöd under "socialpsykiatri".

Stenungsund: Avdelning funktionshinder i Stenungsunds Kommun

Strömstad: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) & Boendestödsteamet

Tanum: Omsorg om personer med funktionshinder

Tjörn: Funktionsnedsättning, handikapp

Uddevalla: Funktionsnedsättning – Boendestöd hittar du under "kommunal psykiatri/insatser".

Åmål: Funktionshinder & Socialpsykiatri med bl.a. boendestöd.


Skolor

Nösnäsgymnasiet (Stenungsund) – Gymnasieskola med särskilt stöd för elever med autismspektrumdiagnoser.

Mimers hus (Kungälv) – Individuella programmet "IVHAMP" för personer med diagnos högfungerande autism: Du läser gymnasiekurser i kärnämnena i den lilla gruppen samt följer undervisningen i karaktärsämnen på Medieprogrammet.

Tobiasskolan (Kungälv) – Resursskola för barn med särskilda behov. Waldorfpedagogik och antroposofisk läkepedagogik.


Boenden och behandlingshem (LSS eller SoL)

Stöd och resursteamet, Uddevalla – Driver boende, korttidshem och fritidsverksamhet.

Hoppet Skredsvik, Uddevalla – Litet behandlingshem för tjejer med olika problem. Inriktning mot kognitiv beteendeterapi, DBT, ART och KASAM.

Vassbo Behandlingshem, Uddevalla – HVB. Pojkar 10-20 år.

Bräcke diakoni, Ljungskile och Uddevalla (bl.a.) – Driver träningsboende, kortidsboende, LSS-boende. För barn, ungdomar och vuxna.


Föreningar

Autism- och Aspergerföreningen VG Fyrbodal

Autism- och Aspergerföreningen VG Göteborg – Nära för de som bor i Kungälv med omnejd.

Attention Uddevalla – Arbetar med NPF: ADHD, Tourette och Aspergers syndrom. 700 medlemmar.

Attention Västra Götaland – Arbetar med NPF, och anordnar träffar i Göteborg och Kungälv bl.a.


Artiklar och bloggar


Övrigt

Asperger i andra svenska län


Tipsa gärna oss på Andet (info@andet.se) om länkar.

Om vi länkar till er, så länka gärna till oss. Exempel på kod:
<a href="http://asperger-vg.se/bohus-dalsland.htm">Asperger och autism i Bohuslän/Dalsland</a>


Uppdaterad: 2016-12-13
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom